تریتا را بیشتر بشناسید

تریتا چیست

تاریخچه

آغاز تاریخچه پزشکی در ایران در واقع از دوره‌ای می‌باشد که پاتها‌ها در زادگاه نخستین خود در نزدیکی خوارزم زندگی می‌کردند و اولین پزشک آریایی تریتا یا (سریتا) نامیده شده که در واقع مانند اسکلپیوس برای یونانیان و آسکولاپیوس برای رومیان می‌باشد.

نوشته‌های کتابهای مختلف زبان پهلوی نشان می‌دهند که «تریتا» در جراحی نیز دست داشته. تریتا از خواص دارویی گیاهان مختلف نیز آگاهی کامل داشته وبه ویژه خود عصارهٔ آنها را تهیه می‌کرده است. همانگونه که در یسنای ۹ بند ۱۰آمده‌است: «سومین ناموری که گیاه هئوما را فشرد وعصاره آن را مهیا ساخت تریتا از خاندان سام بود، همانکه صاحب دو پور دلیر یکی ارواخشیه ودیگری گرشاسب گردید.


تریتا را بیشتر بشناسید

نام این پزشک نه تنها در پزشکی ایران به جامانده‌است بلکه درمنطقهِ هندوستان نیز نخستین پزشک آریایی شناخته شده واین نشان می‌دهد که وی هنگامی زندگی می‌کرده که آریاییان هند و ایران از هم جدانبوده‌اند. پس از تریتا درناحیهِ آریاویژ درمکانی به نام «ورایماکرت» یک پزشک آریایی به نام یما توانست گروهی از بیماریان پوستی واستخوانی ودندانی وبسیاری از بیماران دیگر را از افراد سالم تشخیص دهد.

ساکنین این ناحیه جهت سلامتی خود از پرتوهای آفتاب بهره می‌گرفتند .. در مینوخرد پرسش ۶۰ بند ۲ اشاره می‌نماید: ورایماکرت در ایران ویژ، ساخته یما است وهرآیین مردمان وستوران وپرندگان در آنجا به خوبی زیسته ودر آنجا از مردان وزنان هر چهل سال نسلی جدید وخانواده‌ای پدید آید وزندگانی آنها بسیار وایشان را درد ورنج وبیماری کمتر است". ناگفته نماند نام یما نیز مانند تریتا در کتب هنود یادشده‌است.

پرتال جامع پزشک هوشمند مجازی

Comprehensive Physician Portal Intelligent Virtual

با گسترش فضای مجازی و فعالیت های مربوطه در حوزه شبکه جهانی و تاثیر بسیار بالای آن در عوام جامعه بر آن شدیم تا سامانه ای را به قلم آوریم که قابلیت آن را داشته باشد که اطلاعات پزشکی را در سمت دنیای مجازی سوق دهد تا سلامت افراد را ارتقا دهد.

اهداف کلیه پروژه به شرح ذیل می باشد:

 1. افزایش ارتقای دانش پزشکی جامعه
 2. معرفی بیماری ها و مقابله با آن
 3. معرفی انواع داروها
 4. آگاهی کاربران از وضعیت سلامت عمومی
 5. شناسایی داروهای نایاب موجود در داروخانه ها
 6. مشاوره عمومی به کاربران به صورت هوشمند
 7. آزمایشگاه مجازی
 8. آمارگیری از بیماری ها برای بررسی شیوع
 9. جمع آوری جدول بیماری ها، وضعیت، آزمایش ها
 10. مشاوره و تست های روانشناسی هوشمند

فاز های شناسایی شده از دید فنی نیز به 4 بخش کلی تقسیم میشود که عبارت است از:

 1. طراحی یک سامانه مدیریتی کاربری (CMS)
 2. بارگیری اطلاعاتی انواع داروها، بیماری ها و مباحث آموزشی، بانک اطلاعات پزشکی
 3. مشاوره هوشمند بر اساس سن، جنسیت و سابقه بیماری کاربر
 4. بررسی پیشرفته بیماری بر اساس دریافت اطلاعات کاربران(دریافت سی تی اسکن ها، نوار مغز ها و آزمایشهای کاربران )