پیگیری نوبت رزرو شده

سامانه مدیریتی پزشکان تریتا

کد امنیتی :
 پیگیری نوبت

اگر زمان یا نام پزشک مورد نظر خود را فراموش کرده اید میتوانید با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری و مکان ملاقات خود, لیست نوبتهای رزرو شده خود را مشاهده نمایید

بعد از این که موارد خواسته شده را پرکردید در قسمت پایین گزینه ی پیگیری نوبت را انتخاب کنید.


 لغو نوبت

در صورت انصراف از نوبت لطفا نوبت خود را جهت ضایع نشدن حق دیگران با کلیک بر روی لغو نوبت و وارد کردن مکان ملاقات ، کد ملی و کد رهگیری لغو نمایید


 چاپ فیش

اگر زمان یا نام پزشک مورد نظر خود را فراموش کرده اید میتوانید با وارد کردن موارد خواسته شده, لیست نوبتهای رزرو شده خود را مشاهده نمایید