نوبت دهی

سامانه نوبت دهی اینترنتی ویزیت پزشکان مستقر در بیمارستانها و درمانگاهها و مطب ها با هدف اختصاص و ثبت نوبت مراجعه بیماران از راه دور (اینترنت) در جهت ارائه خدمات دهی دولت الکترونیک پیاده سازی گردیده است

سامانه جدید نوبت دهی اینترنتی با قابلیت ها و امکانات بیشتر ، سهولت جستجو نوبت ها در گروههای تخصصی پزشکی و به تفکیک بیمارستانها و درمانگاهها و یا بصورت کلی طراحی گردیده و در آینده بتدریج کاملتر خواهد شد

.در عملیات رزرو و اخذ نوبت در انتخاب روز و تاریخ نوبت درخواستی دقت نمایید

.در روز و ساعت تعیین شده در محل بیمارستان و درمانگاه حضور داشته باشید

.روال نوبت گیری تنها با دریافت کد رهگیری نوبت، از سایت تکمیل می شود

.در صورت برخورد با مشکل در هریک از مراحل ، نوبت را مجددا اخذ نمایید

پس از تکمیل پرداخت توسط کاربر، در صورت برخورد با هرگونه خطا و عدم دریافت کد رهگیری از سایت از قسمت گزارشات نسبت به بازیابی قبض خود اقدام نمایید

به دلیل محدود بودن نوبتهای ارائه شده خواهشمند است بعد از ثبت نوبت در تاریخ مقرر به بیمارستان مراجعه فرمایید تا نوبت دیگر بیماران دچار مشکل نگردد