جدیدترین

اختلال کندن مو

این اختلال روانی که به عنوان نوعی عادت در افراد دیده می شود هنگامی که اضطراب به افراد وارد می شود ، انجام این عادت بیشتر می شود


صفحه 1 از 1