جدیدترین

بیماری پوستی اریتم مولتی فرم چیست

اریتم مولتی فرم Erythema multiforme یک یافته پوستی ناشی از واکنش افزایش حساسیت به داروها و عفونت ها می باشد که با شکل های ضایعات قرمز و صورتی رویت می شود.


صفحه 1 از 1