جدیدترین

بیماری پوستی اریتم گرهی چیست

اریتم گرهی Erythema nodosum یک بیماری التهابی سلولهای چربی زیر پوست می باشد. این بیماری موجب تشکیل گره های قرمز و دردناک بر روی پا، خصوصاً ساق پا می‌شود. این بیماری یک پاسخ ایمنی به انواع مختلفی از محرکها است


صفحه 1 از 1