با ما در ارتباط باشید

سامانه پزشک هوشمند تریتا - تریتا راهی برای مدیریت بهتر و آسان تر

  • در صورت لزوم پیغام، نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خود را با ما مکاتبه کنید،
  • در صورت تمایل همکاری در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، با درج رزومه خود با ما در ارتباط باشید
  • در صورت لزوم پیغام، نظر، پیشنهاد یا انتقاد خود را به ما مکاتبه کنید، لطفا گزینه های ستاره دار را حتما تکمیل فرمائید.
  • تکمیل فیلد های ستاره دار الزامی می باشد
ارسال پیام