جراحی‌های مغز ممکن است به جلوگیری از سکته مغزی کمک کند

پیشرفت‌های تصویربرداری مغز کمک می‌کند تا پزشکان بهتر بیماران مبتلا به سکته مغزی را درمان کنند. شایع‌ترین نوع سکته مغزی توسط لخته‌ای ایجاد می‌شود که رگ خونی را در مغز مسدود می‌کند. این‌ها سکته مغزی ایسکمیک هستند.

سکته مغزی یک اورژانس پزشکی است. هنگامی که خون نمی‌تواند مواد مغذی و اکسیژن را فراهم کند، بافت مغزی در این منطقه شروع به مردن می‌کند. پزشکان باید جریان خون به مغز را تا حد امکان سریع برای کاهش آسیب بازگردانند. 

برخی داروها، جراحی و سایر روش‌ها می‌توانند جریان خون را بازگردانند. جراحی برای خارج کردن انسداد، به نام ترومبکتومی، تا شش ساعت پس از سکته مغزی تایید شده است. یک تیم تحقیقاتی بدین منظور آزمایشی جهت آزمون این که آیا می‌تواند تا 16 ساعت پس از سکته مغزی کمک کند انجام داد. 

با استفاده از تکنولوژی تصویربرداری مغز به نام تصویربرداری پرفیوژن، آن‌ها 182 بیمار را شناسایی کردند که ممکن است از 6 تا 16 ساعت بعد از سکته مغزی، از جراحی برداشتن لخته سود ببرند. حدود نیمی از بیماران به طور تصادفی انتخاب شدند تا جراحی لخته‌برداری را انجام دهند. نیمه دیگر از درمان استاندارد پزشکی برخوردار بودند. بیمارانی که عمل جراحی داشتند احتمال مرگ کمتر داشتند. آن‌ها نیز پس از بهبودی خود بیشتر مستقل بودند. به دلیل موفقیت جراحی، مؤسسات ملی بهداشت (NIH) به مطالعه خاتمه داد.

دکتر والتر کوروشتز، مدیر موسسه ملی اختلالات عصبی و سکته مغزی NIH می‌گوید: "این نتایج چشمگیر تاثیر فوری داشته و مردم را از ناتوانی یا مرگ درازمدت نجات می‌دهد".

پس از انتشار نتایج مطالعه، انجمن قلب آمریکا و انجمن سکته مغزی آمریکا دستورالعمل‌های جدید درمان سکته را صادر کرد.

تریتا را در جهت رسیدن به اهدافش حمایت کنید:

منابع:

  1. https://newsinhealth.nih.gov/2018/04/surgery-may-help-more-people-after-stroke

اشتراک گذاری:

مطالب مرتبط
حافظ بری بوراچالو

حافظ بری بوراچالو

حافظ بری بوراچالو هستم. دانشجوی رشته پرستاری و همچنین به عنوان مترجم فعالیت می‌کنم و خوشحال می‌شوم که به شما کمک کنم چرا که یک پرستار بودن به معنای نگه داشتن تمام اشک‌های خود و شروع به طراحی لبخند بر چهره مردم است.

I am hafez bari boorachaloo. I am a nursing student and also I work as a translator. I will be happy to help you because being a nurse means to hold all your own tears and start drawing smiles on peaple faces.