پرسشنامه سنجش ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

سنجش ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

برای شناخت کافی از این تست به مقاله "آشنایی با آزمون سنجش ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر" رجوع کنید. هم‌چنین به جهت مشاهده تفسیر و نتیجه آزمون، ابتدا عضو تریتا شوید و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پرسشنامه سنجش ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

ردیف پرسشنامه تست موفقیت پارکر و کازمایر هرگز مهم نیست گهگاهی مهم است نسبتا مهم است اغلب مهم است همیشه مهم است
1 مجاب ساختن و وادار كردن افراد به انجام آنچه كه من می‌خواهم
2 داشتن آسایش و خرسندی درونی
3 داشتن یك زوج خوشبخت
4 داشتن امنیت اقتصادی
5 متعهد بودن به سازمانم
6 توانایی كمك، یاری، مشاوره و حمایت دیگران
7 شغلی داشته باشم كه به واسطه آن درآمد بیشتری را نسبت به همكارانم به دست آورم
8 یك پدر یا مادر خوب باشم
9 داشتن مزایای شغلی مناسب
10 داشتن یك زندگی مناسب خانوادگی
11 فرزندانم را پرورش دهم و آن‌ها را به حد بلوغ و استقلال برسانم
12 داشتن خدمتكاری كه برایم كار كند
13 مورد قبول واقع شدن در كار
14 لذت بردن از فعالیت‌های غیر كاری
15 انجام دادن یا ساختن چیزهایی كه برای جامعه مفید باشد
16 داشتن درآمد بالا و به دست آوردن مزایا
17 داشتن احساس لیاقت شخصی
18 كمك كردن به اجتماع
19 داشتن امنیت شغلی بلند مدت
20 داشتن اولاد و فرزند
21 ارزیابی مناسب از عملكردم
22 داشتن فرصت برای خلاقیت فردی
23 داشتن صلاحیت
24 از سوی افراد مورد شناسایی و تقدیر قرارگرفتن
25 داشتن فرزندانی كه از نظر احساسی و حرفه‌ای موفق باشند
26 نفوذ داشتن بر روی دیگران
27 خوشبختی در زندگی شخصی
28 به دست آوردن افزایش حقوق به صورت مرتب و قانونی
29 داشتن رضایت شخصی
30 بهبودی در رفاه نیروی كار
31 داشتن یك زوج دائمی
32 اعتماد داشتن به روسای خود
33 داشتن منابع برای كمك به دیگران
34 قرار گرفتن در یك موقعیت بالای حرفه‌ای
35 توانایی داشتن برای ایجاد یك چیز متفاوت
36 داشتن پول برای خرید
37 راضی بودن از شغل خود
38 داشتن خود احترامی (عزت نفس)
39 كمك به دیگران برای موفقیت آن‌ها
40 داشتن احساس شادابی
41 فراهم نمودن تحصیلات با كیفیت برای فرزندان
42 كمك به جامعه

 

 

تریتا را در جهت رسیدن به اهدافش حمایت کنید:

منابع:

  1. Barbara Parker and Leonard H. Chusmir, Development and Validation of the life Success Measures Scale, Miami: Florida International university, 1991.

اشتراک گذاری:

مطالب مرتبط
داود فولادی

داود فولادی

​کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک
​کارشناسی نرم‌افزار

جامعه، زمانی به فرزانگی و سعادت دست می‌یابد که مطالعه، کار روزانه‌اش باشد. سقراط

کاش رنجی کم کنیم
شعار ندهیم، عمل کنیم