دعم تريتا لتحقيق أهدافها:

موارد:

  1. A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Trichotillomania Trichotillosis; Compulsive hair pulling. Last reviewed: February 13, 2012
  2. A placebo-controlled, double-blind crossover study of fluoxetine in trichotillomania
  • كلمات

سهماشتراک گذاری:

محتوى ذات صلة

محبوبه زعفرانی

محبوبه زعفرانی

اینجانب سید محبوبه زعفرانی دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم‌افزار می‌باشم که به مباحث مهندسی پزشکی علاقه دارم و از اینکه علم نرم‌افزاری خود را در راستای پیشرفت تریتا و خدمت به علوم پزشکی قرار داده‌ام، خوشحال هستم.