MCV در آزمایش خون نشانه چیست؟

پارامتر MCV در آزمایش خون

این پارامتر حجم متوسط گلبول قرمز بوده و برحسب فمتولیتر femtoliter محاسبه می‌شود برای اینکه بتوانیم این پارامتر را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم. در بدو تولد مقدار آن 103 تا 118 است، سپس به موازات رشد کودک این پارامتر کاهش می‌یابد و در یک سالگی به کمترین حد خود می‌رسد و میزان آن به 8 ± 78 می‌رسد.

MCV مخفف MEAN CORPOSCULAR VOLUME است و میزان نرمال آن بین 80 تا 96 فمتولیتر است. در صورتی که از این حد کمتر شود یعنی گلبول قرمز از نظر اندازه کوچک‌تر از حد نرمال یا طبیعی می‌باشد که به آن میکروسیت می‌گویند و از جمله دلایل آن کاهش هموگلوبین می‌باشد. اگر از این عدد بیشتر شود یعنی اندازه گلبول‌های قرمز بزرگتر از حد نرمال می‌باشد که به دلیل افزایش هموگلوبین می‌باشد. تغییرات این مقدار در بدن، سبب نشانه‌هایی است که پزشک می‌تواند نتیجه‌گیری‌های نهایی را انجام دهد.

تفسیر میزان پارامتر mcv در آزمایش خون

میزان طبیعی 80-96 فمتولیتر یا fl است. نحوه اندازه‌گیری MCV به این گونه است که دستگاه‌های هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBCها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آن‌ها را محاسبه می‌نمایند. برای تفسیر مقدار MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ،Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBCهای محدوده fl 96-80 = Normocyte هستند، بالای 100 ماکروسیت و زیر 80 میکروسیت هستند.

نکته: باید بدانیم که پارامترهای خونی در هر شخصی ثابت است و تغییراتش نباید از 1 ± تجاوز کند مثلاً اگر MCV فردی fl 85 است، با آزمایش‌های متعدد باید بین fl 86-84 باشد و اگر فرضاً میزان آن 75 شود باید همه چیز مجدداً بررسی شود، با استفاده از فرمول DF 1 و Mentzen index در مطب می‌توان از MCV برای تشخیص فقر آهن از تالاسمی استفاده کرد. اگر DF منفی بود تالاسمی و اگر مثبت بود نشانه فقر آهن است. به فرمول زیر توجه کنید:

DF=MCV - RBC - (5 × Hb) - 3.4

MI= MCV / RBC

اگر MI زیر عدد 13 باشد تالاسمی و اگر بالای عدد 13 باشد فقر آهن است. MCV معدل اندازه RBC را به ما نشان می‌دهد؛ یعنی ممکن است اگر MCV فردی مثلاً fl 80 باشد، RBC کوچک، بزرگ، یا نرمال داشته باشیم؛ حال چه فاکتوری می‌تواند به ما نشان بدهد که چه میزان RBCهای کوچک یا بزرگ داریم، این فاکتور RDW نام دارد.

شما می‌توانید به سادگی با عضویت در تریتا و با ورود به بخش کاربری از امکانات سامانه پزشک هوشمند نیز استفاده کنید، هم‌چنین شما قادر خواهید بود آزمایش خون خود را در تریتا ثبت و بدون نیاز به پزشک، مقادیر موجود در آزمایش را تفسیر کنید.

تریتا را در جهت رسیدن به اهدافش حمایت کنید:

منابع:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_corpuscular_volume

اشتراک گذاری:

مطالب مرتبط
رامین حسین‌زاده

رامین حسین‌زاده

رامین حسین زاده
ramin hoseyn zadeh