جدیدترین

قهوه و سرطان

اخیرا در کالیفرنیا، قانونی مطرح شده که باید برروی بسته های قهوه برچسب های هشداردهنده نصب شود. علت آن هم وجود آکریل آمید در قهوه است. در همان ابتدا که قهوه توسط مردم مصرف می شد، قهوه در خود آکریل آمید داشت.


بیماری پوستی اریتم گرهی چیست

اریتم گرهی Erythema nodosum یک بیماری التهابی سلولهای چربی زیر پوست می باشد. این بیماری موجب تشکیل گره های قرمز و دردناک بر روی پا، خصوصاً ساق پا می‌شود. این بیماری یک پاسخ ایمنی به انواع مختلفی از محرکها است


صفحه 1 از